כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
משא דומה אלי קרא משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מַשָּׂא דּוּמָה אֵלַי קֹרֵא מִשֵּׂעִיר שֹׁמֵר מַה מִלַּיְלָה שֹׁמֵר מַה מִלֵּיל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מַשָּׂ֖א דּוּמָ֑ה אֵלַי֙ קֹרֵ֣א מִשֵּׂעִ֔יר שֹׁמֵר֙ מַה־מִּלַּ֔יְלָה שֹׁמֵ֖ר מַה־מִּלֵּֽיל׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דומה" - הוא אדום וכן הוא אומר מי כצור כדומה בתוך הים (יחזקאל כז)

"אלי קורא משעיר" - אמר הקב"ה אלי קורא הנביא או המלאך מעול מלכות שעיר

"שומר מה מלילה" - שומר ישראל מה תהא מן הלילה והחשכה הזאת

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שומר מה מליל" - דרך השואלים ומתפחדים לכפול אמריהם

"שומר מה מלילה" - ר"ל בעת יבוא האויב וישימו שומרים בעיר ובני העיר יקומו ויסובבו בעיר וישאלו לשומר ויאמרו אתה שומר מה היה בלילה אם בא האויב

"אלי קורא משעיר" - אמר הנביא אלי קורא קול הנבואה כי משעיר יצא המחריב ארצם

"דומה" - הוא מבני ישמעאל כמ"ש ומשמע ודומה ומשא (בראשית כה)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משא דומה", על מפלת אדום, לדעתי משא זו מיוסד על דבר החוזה עובדיה אם גנבים באו לך וכו' עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך וכו'. ובארתי בבאורי שם, כי אדום יצא מגבול ארצו להלחם עם האויב, ע"י מרמת יועצים שהתנכלו עליו והשיאוהו לכך, ובהיותו חוץ מגבול ארצו נכנסו אויביו לארצו והרגו הטף והנשים ושללו כל ממונו, ולכן מדמה אותם הנביא שם לגנבים ושודדי לילה, הנכנסים בערמה בהחבא בלי ידיעת בעל הבית, והם בזזו יותר מהגנבים שלא יקחו רק המונח בגלוי, ולא יוכלו לחפש אחר המטמוניות, והם חפשו גם אחר מטמוני מסתרים, כי שללו ביום ובלילה, ועז"א שם איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו. עפ"ז נשא מליצתו פה, כי השומר שהניחו לשמור את ארצם, מספר, איך שואלים אותו מה נהיה שם בשעיר, והוא משיב מה לכם לבקש את האויב חוץ למדינתכם, שובו אל המדינה כי שם תמצאון אותו.

"אלי", (אמר שומר שבפסוק שאח"ז נמשך גם לפסוק זה).

"אמר שומר אלי קרא משעיר", ושואלים אותי, "שמר מה" נהיה "מלילה", מה נתהוה בליל הנורא בשעיר:

ביאור המילות

"דומה". אדום לקבלת חכמים, וכ"נ ממלת משעיר, וגם אם נאמר כרד"ק וראב"ע שהוא חלק מארץ הערביים, שנתישבו שם בני ישמעאל, הן ידוע שארץ שעיר הוא חלק מארץ הערב, וי"ל שהקרובים נשאו המשא על אדום:

"מלילה, מליל". נפילת הה"א מורה על הפלגת הלילה שנעשה בה דבר רשום, כי ה"א הנקבה הנצמד אל לילה שהוא זכר, היא מסבת חלישת כח הלילה שהוא רק העדר האור, ובנפול ה"א הרפיון מורה על הפלגתו בדבר רשום, וכן ליל שמורים, ליל התקדש חג, ליל שודד ער, שיתי כליל צילך, כליל רשום בהפלגת האופל: