מ"ג ישעיהו ט יג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ויכרת יהוה מישראל ראש וזנב כפה ואגמון יום אחד

מנוקד: וַיַּכְרֵת יְהוָה מִיִּשְׂרָאֵל רֹאשׁ וְזָנָב כִּפָּה וְאַגְמוֹן יוֹם אֶחָד.

עם טעמים: וַיַּכְרֵ֨ת יְהוָ֜ה מִיִּשְׂרָאֵ֗ל רֹ֧אשׁ וְזָנָ֛ב כִּפָּ֥ה וְאַגְמ֖וֹן י֥וֹם אֶחָֽד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כפה ואגמון" - לשון מלכים ושלטונים כפה ארקוול"ר בלעז כלומר אותם החופפים עליהם ככיפה זו

"ואגמון" - ואף היא כיפה קטנה וע"ש שכפופה כאגמון קורא לה אגמון ובברייתא דשמואל מצינו שיש מזלות ברקיע ממונים ואלה שמותם וכאן אמר הנביא שכל חכמיהם המתנבאי' להם וחוזים בכוכבים את הבאות עליהם יכרית ה' מהם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ויכרת ראש וזנב", הם הראשים שלהם כמו שיפרש בפסוק שאח"ז, אותם יכרית על שלא למדום ללכת בדרך הטוב, גם יכרית "הכפה והאגמון", ענף החזק והחלוש שהוא משל אל הגבורים והחלשים, כי גם העם אשמים בדבר כמו שיבואר בפסוק ט"ו ט"ז:


ביאור המילות

"כפה". ענף, וכפתו לא רעננה (איוב טו), ואגמון גדל במים וחלש מכפה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כפה ואגמון" - השרים הדומים לענף יפה וכפל הדבר במ"ש

"ויכרת ה'" - לכן יכרת הכל ביום אחד החשוב והשפל

מצודת ציון

"ראש" - ר"ל החשוב

"וזנב" - ר"ל השפל

"כפה" - כן נקרא הענף כמו וכפתו לא רעננה (איוב טו) לפי שהיא כפופה

"ואגמון" - הוא הגומא הגדל במים