מ"ג ירמיהו נא ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

רפאנו [רפינו] את בבל ולא נרפתה עזבוה ונלך איש לארצו כי נגע אל השמים משפטה ונשא עד שחקים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

רפאנו [רִפִּינוּ] אֶת בָּבֶל וְלֹא נִרְפָּתָה עִזְבוּהָ וְנֵלֵךְ אִישׁ לְאַרְצוֹ כִּי נָגַע אֶל הַשָּׁמַיִם מִשְׁפָּטָהּ וְנִשָּׂא עַד שְׁחָקִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רִפִּ֤אנוּ אֶת־בָּבֶל֙ וְלֹ֣א נִרְפָּ֔תָה עִזְב֕וּהָ וְנֵלֵ֖ךְ אִ֣ישׁ לְאַרְצ֑וֹ כִּֽי־נָגַ֤ע אֶל־הַשָּׁמַ֙יִם֙ מִשְׁפָּטָ֔הּ וְנִשָּׂ֖א עַד־שְׁחָקִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נגע אל השמים משפטה" - גבה פורענותה עד אל השמים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"רפאנו", יאמרו זה לזה כי לא נרפאתה, לכן עזבוה ויתפרדו עוזריה מעליה, "כי נגע" ר"ל מפלתה תהיה בין מצד כוכבה ומזלה "בשמים" ובמערכת, בין מצד ההשגחה האלהית שמיוחס "לשחקים" שהם נשאים משמים:


ביאור המילות

"השמים, שחקים". שחקים גבוהים משמים, ומציינים מה שלמעלה מן המערכה כמ"ש בפי' (ישעיה מ"ח ח'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי נגע" - רצה לומר משפט פורענותה מאד גבהה עד כי נגע אל השמים

"ונשא וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ונלך" - ואנחנו נלך משם כי אם ילך לארצו לבל יתדבק בנו חלי מכאובה

"רפאנו" - כאלו הבאים ההם אשר שכנו בבבל ישיבו לומר הן עשינו רפואות לבבל אבל לא נרפתה ולכן עזבוה ואל תעסקו עוד ברפואתה והיא ענין מליצת הלעג

<< · מ"ג ירמיהו · נא · ט · >>