מ"ג ירמיהו מט ג

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הילילי חשבון כי שדדה עי צעקנה בנות רבה חגרנה שקים ספדנה והתשוטטנה בגדרות כי מלכם בגולה ילך כהניו ושריו יחדיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֵילִילִי חֶשְׁבּוֹן כִּי שֻׁדְּדָה עַי צְעַקְנָה בְּנוֹת רַבָּה חֲגֹרְנָה שַׂקִּים סְפֹדְנָה וְהִתְשׁוֹטַטְנָה בַּגְּדֵרוֹת כִּי מַלְכָּם בַּגּוֹלָה יֵלֵךְ כֹּהֲנָיו וְשָׂרָיו יַחְדָּיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֵילִ֨ילִי חֶשְׁבּ֜וֹן כִּ֣י שֻׁדְּדָה־עַ֗י צְעַ֘קְנָה֮ בְּנ֣וֹת רַבָּה֒ חֲגֹ֣רְנָה שַׂקִּ֔ים סְפֹ֕דְנָה וְהִתְשׁוֹטַ֖טְנָה בַּגְּדֵר֑וֹת כִּ֤י מַלְכָּם֙ בַּגּוֹלָ֣ה יֵלֵ֔ךְ כֹּהֲנָ֥יו וְשָׂרָ֖יו יַחְדָּֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי שודדה עי" - הסמוכה לה ומארץ עמון היא

"בנות רבה" - רבת בני עמון

"והתשוטטנה בגדרות" - תירגמו יונתן ואתהממון בסיען התגודדו בחיילות פתר והתשוטטנה לשון חיילות משוטטים וגדרות לשון גדרות צאן המלאים עדרים ויש לפתור והתשוטטנה והתעוללנה בזבל גדרות צאן ל' בזיון ויבז עשו (בראשית כה) ושט עשו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הילילי חשבון" האויב בא עליהם דרך עי של מואב, "ויללה חשבון, כי שדדה עי", ומשם בא לרבת בני עמון, ועז"א "צעקנה בנות רבה" היינו הערים שתחת רבה (כמ"ש ובנותיה באש תצתנה) "והתשוטטנה בגדרות" כי לא יהיה להם בתים כי יוחרבו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי מלכם" - כי אף העכו"ם מלכם ילך בגולה כי האויב יקח פסלו העשוי מכסף וזהב

"והתשוטטנה בגדרות" - היו שוטטים[1] הנה והנה להטמן בגדרות מקום רביצת הצאן

"חגורנה שקים" - דרך אבל וצער וספודנה על אבדן רבה

"הלילי חשבון" - את חשבון שהיא מארץ מואב הילילי כי כבר שודדה עי שהיא מארץ בני עמון מוכה לחשבון כי מן עי יבוא לחשבון ללכדה

מצודת ציון

"רבה" - הוא רבת בני עמון

"והתשוטטנה" - ענין ההליכה הנה והנה וכן שוטטו בחוצות ירושלים (לעיל ה')

"בגדרות" - מחיצות העשויות למקום מרבץ הצאן וכן נאמר גדרות צאן (במדבר ל"ב)

<< · מ"ג ירמיהו · מט · ג · >>


  1. ^ במקור כתוב "שומעים" אך ברור שזו טעות סופר, שהמ' והע' דומין לט'. ואין למילה 'שומעים' שום הבנה כאן.