מ"ג ירמיהו א י


<< · מ"ג ירמיהו · א · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ראה הפקדתיך היום הזה על הגוים ועל הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רְאֵה הִפְקַדְתִּיךָ הַיּוֹם הַזֶּה עַל הַגּוֹיִם וְעַל הַמַּמְלָכוֹת לִנְתוֹשׁ וְלִנְתוֹץ וּלְהַאֲבִיד וְלַהֲרוֹס לִבְנוֹת וְלִנְטוֹעַ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רְאֵ֞ה הִפְקַדְתִּ֣יךָ ׀ הַיּ֣וֹם הַזֶּ֗ה עַל־הַגּוֹיִם֙ וְעַל־הַמַּמְלָכ֔וֹת לִנְת֥וֹשׁ וְלִנְת֖וֹץ וּלְהַאֲבִ֣יד וְלַהֲר֑וֹס לִבְנ֖וֹת וְלִנְטֽוֹעַ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

חֲזֵי דְמִנִיתָךְ יוֹמָא הָדֵין עַל עַמְמַיָא וְעַל מַלְכְּוָתָא לְמֶעֱקַר וּלְתַרָעָא וּלְאַבָּדָא וּלְפַּגְרָא וְעַל בֵּית יִשְׂרָאֵל וּלְמִבְנֵי וּלְקַיָמָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפקדתיך" - מניתך על העכו"ם "לנתוש ולנתוץ" - (דיספצי"ר בלע"ז) ועל ישראל לבנות ולנטוע אם ישמעו כך תירגם יונתן

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הפקדתיך היום" - בזה מניתי אותך על כל עכו"ם לנבאות עליהם חורבן והשקט כפי מה שאצוה לך 

מצודת ציון

"הפקדתיך" - מלשון פקידות ומינוי כמו ופקדו שרי צבאות (דברים כ)

"לנתוש" - ענין עקירה כמו ונטעתי אתכם ולא אתוש (לקמן מב)

"ולנתוץ" - ענין כתיתה ושבירה כמו תנור וכירים יותץ (ויקרא יא)

"ולהרוס" - מלשון הריסה וסתירה

"לבנות" - מלשון בנין

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראה הפקדתיך היום על הגוים ועל הממלכות" בין להחריבם, "לנתוש" את הגוים ולאבדם, וכן "לנתוץ" את הממלכות ולהרסם, בין "לבנות" את הנהרס שהם הממלכות, "ולנטוע" את הגוים (עיין באה"מ), אולם גם החורבן יהיה ע"מ לבנות, וז"ש "לנתוש ולנתוץ" כדי שעי"כ תוכל "לבנות ולנטוע", כי כן תפעול גם היד העליונה שתסתור ע"מ לבנות, וההעדר קודם להוויה והמות אל החיים:

ביאור המילות

"לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע". פעל נתש מיוחד אל הנטיעות שעוקר הנטיעות ממקומם, ומגביל נגד פעל נתץ והרס שמיוחד אל הבנין, כי משני אלה ידבר פה, כמ"ש לבנות ולנטוע, וכן את אשר בניתי אני הורס את אשר נטעתי אני נותש (לקמן מ"ה ד'), ובניתים ולא אהרוס ונטעתים ולא אתוש (שם כ"ד ז'), והכתובים יציירו את הגוי בציור יער צומח עצים, (ישעיה י' י"ח ל"ג, זכריה י"א), ואת הממלכה ידמו לבנין (ישעיה כ"ח ט"ו, תהלות קי"ח כ"ב), כי הממלכה תבנה אבן אל אבן. ונגד גוים וממלכות, אמר על הגוים, לנתוש ולהאביד ולנטוע, ועל הממלכות לנתוץ ולהרוס ולבנות, וכן תמצא לקמן (י"ח ז', ל"א כ"ח). ולהאביד מוסיף על לנתוש שהניתש נעקר ממקומו ועדן הוא במציאות, והנאבד נאבד לגמרי, וכן אמר לקמן (י"ב י"ז) נתוש ואבד וכן להרוס מוסיף על לנתוץ כי ההרס והנתיצה הם שני ענינים, הנתיצה תפול גם על אבן אחת, וההריסה הוא על כלל הבנין, ובזה מושג של הריסה כולל יותר, ולפעמים הנתיצה הוא יותר מן ההירוס אם הוא אחר ההריסה כמ"ש בחבורי התו"ה (שמיני סי' קל"ט):
 

<< · מ"ג ירמיהו · א · י · >>