פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל כל ראש דרך בנית רמתך ותתעבי את יפיך ותפשקי את רגליך לכל עובר ותרבי את תזנתך [תזנותיך]

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֶל כָּל רֹאשׁ דֶּרֶךְ בָּנִית רָמָתֵךְ וַתְּתַעֲבִי אֶת יָפְיֵךְ וַתְּפַשְּׂקִי אֶת רַגְלַיִךְ לְכָל עוֹבֵר וַתַּרְבִּי אֶת תזנתך [תַּזְנוּתָיִךְ].

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֶל־כׇּל־רֹ֣אשׁ דֶּ֗רֶךְ בָּנִית֙ רָמָתֵ֔ךְ וַתְּתַֽעֲבִי֙ אֶת־יׇפְיֵ֔ךְ וַתְּפַשְּׂקִ֥י אֶת־רַגְלַ֖יִךְ לְכׇל־עוֹבֵ֑ר וַתַּרְבִּ֖י אֶת־תַּזְנוּתָֽיִךְ תזנותך׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותפשקי את רגליך" - לפי שדימה אותה לזונה דבר בלשון תשמיש שיש פיסוק הרגלים איאקיישמ"ש בלע"ז

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"את כל ראש דרך בנית רמתך". שיראוהו גם האורחים עוברי דרך לזנות גם עם הזרים העוברים ושבים, והיא מליצה על שבנו במות ומסכות על ההרים הרמים ועל הדרכים ועבדו אלילים שונים, "ותתעבי את יפיך", היית כקדשה שמרוב הניאוף נתעב יפיה ובלו פניה ואז תכסה פניה "ותפשקי רגליך לכל עובר" ר"ל שכבר סר מעליך הדרך האלהים והיית כגוים הבזוים נכנעים לכל, וגם "ותרבי את תזנותיך" להתמיד בעבודת נכר:


ביאור המילות

"ותפשקי". הרחבת הרגלים דרך גנאי, וכן פושק שפתיו (משלי י"ג):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ותפשקי" - הרחבת רגליך זה מזה לכל עובר להיות מוכן לו לזנות ומאד הרבית בזנות ר"ל עשית מזבחות לעבודת כוכבים בכל מקום ובפרסום רב ואתה בעצמך תעבת הצלחתך כי ע"י מעשיך תהיה נלקחת ממך כי כל העבודות כוכבים שראית עבדת

"ותתעבי" - את היית מתעב וממאס יפייך להראות לכל מי שירצה ולא היית מסתיר אותה כדרך שמסתירים דבר נחמד ויקר

"אל כל ראש דרך" - בכל ראש דרך מהדרכים בנית בנין רם ונשא לזנות למען יהיה נמצא לכל עובר ושב

מצודת ציון

"אל כל" - בכל ובא מלת אל במקום בי"ת וכן ואל הארון (שמות כה) ור"ל ובהארון

"ותתעבי" - מלשון תעוב ומיאוס

"ותפשקי" - ענין פתיחה והרחבה כמו פושק שפתיו (משלי יג)