<< · מ"ג יואל · ד · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְקִבַּצְתִּי אֶת כָּל הַגּוֹיִם וְהוֹרַדְתִּים אֶל עֵמֶק יְהוֹשָׁפָט וְנִשְׁפַּטְתִּי עִמָּם שָׁם עַל עַמִּי וְנַחֲלָתִי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר פִּזְּרוּ בַגּוֹיִם וְאֶת אַרְצִי חִלֵּקוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְקִבַּצְתִּי֙ אֶת־כׇּל־הַגּוֹיִ֔ם וְה֣וֹרַדְתִּ֔ים אֶל־עֵ֖מֶק יְהוֹשָׁפָ֑ט וְנִשְׁפַּטְתִּ֨י עִמָּ֜ם שָׁ֗ם עַל־עַמִּ֨י וְנַחֲלָתִ֤י יִשְׂרָאֵל֙ אֲשֶׁ֣ר פִּזְּר֣וּ בַגּוֹיִ֔ם וְאֶת־אַרְצִ֖י חִלֵּֽקוּ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאֶכְנוֹשׁ יַת כָּל פַּלְחֵי מַזָרַיָא סְחוֹר סְחוֹר דְאַרְעָא יִשְׂרָאֵל וְאַחֲתִנוּן לְמֵישַׁר פִּלוּג דִינָא וְאִתְפְּרַע מִנְהוֹן תַּמָן עַל עַמִי וְאַחְסַנְתִּי יִשְׂרָאֵל דְבַדָרוּ בֵּינֵי פַּלְחֵי מַזָרַיָא סְחוֹר סְחוֹר דְאַרְעָא יִשְׂרָאֵל וְיַת אַרְעִי פַּלִיגוּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל עמק יהושפט" - ארד עמם בעומק הדין יהושפט משפטי יה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר פזרו" - שהגלום שמה

"חלקו" - חלקו ביניהם

"ונשפטתי עמם" - אתוכח עמהם על מה שעשו לעמי בימים הקדמונים ר"ל שם אביא עליהם הפורעניות וזה יחשב לויכוח כי בזה יודיע שפשעו

"וקבצתי" - אז אקבץ את כל העכו"ם ואוריד אותם אל עמק יהושפט כן שם המקום שיפלו שם העכו"ם הצובאים על ירושלים 

מצודת ציון

"ונשפטתי" - ענין ויכוח

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקבצתי את כל הגוים", שאז יסבב ה' שיתקבצו כל הגוים במלחמת גוג ומגוג שנבא עליה יחזקאל, והתבאר שם שאז יתעוררו בני אדום להלחם על בני ישמעאל ואח"כ ילחמו בני ישמעאל על בני אדום, וזה יהיה ע"י ה', "להוריד אותם אל עמק יהושפט", כן קורא את גיא וההמון גוג ששם יפלו בנופלים ומבאר מדוע קורא אותה בשם עמק יהושפט על כי "ונשפטתי עמם שם" ששם אבא עמהם במשפט "על עמי ונחלתי ישראל", על הרעות שעשו להם, שהגם שה' גזר עליהם גלות הם עזרו לרעה והוסיפו על המדה בשני דברים,
  • א) "אשר פזרו בגוים", שע"י רובי הגירושין והשמדות שלא מצאו מנוחה גם בארצות אויביהם נפזרו לכל קצוי ארץ,
  • ב) מה שהחזיקו בם כאילו הם שלהם וקנין כספם, בין במה "שאת ארצי חלקו", כאילו קנו את הארץ לנחלה ע"י שחשבו שישראל עבדיהם וכל מה שקנה עבד קנה רבו:

ביאור המילות

"עמק יהושפט". בא שם מקום בד"ה וקרא כן עמק זה פה ע"ש המשפט. עמי ונחלתי עי' למעלה (ב' י"ז) ועם נחלה מקושר הקנין עולמית:
 

<< · מ"ג יואל · ד · ב · >>