מ"ג הושע יב יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּבְרַח יַעֲקֹב שְׂדֵה אֲרָם וַיַּעֲבֹד יִשְׂרָאֵל בְּאִשָּׁה וּבְאִשָּׁה שָׁמָר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּבְרַ֥ח יַעֲקֹ֖ב שְׂדֵ֣ה אֲרָ֑ם וַיַּעֲבֹ֤ד יִשְׂרָאֵל֙ בְּאִשָּׁ֔ה וּבְאִשָּׁ֖ה שָׁמָֽר׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

נְבִיָא אֲמַר לְהוֹן הֲלָא יַעֲקֹב אֲבוּכוֹן אֲזַל לְחַקְלֵי אֲרַם וּפְלַח יִשְׂרָאֵל בְּאִתְּתָא וּבְאִתְּתָא נְטַר עָנָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויברח יעקב שדה ארם וגו'" - כאדם שאומר נחזור על הראשונות שדברנו למעלה וישר אל המלאך ועוד זאת עשיתי לו הוצרך לברוח שדה ארם ידעתם איך שמרתיו

"ובאשה שמר" - את הצאן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ויברח יעקב" וכו' "ובנביא העלה" וכו' "הכעיס אפרים תמרורים", שעורו, "אפרים הכעיס תמרורים" היינו שעל התוכחה שמוכיחים אותו על הדברים הנאמרים למעלה שהוא על הכחש והכפירה מה שעובד את העגלים, ועל המרמה שי"ל מאזני מרמה, על שני אלה משיב תשובה דרך לצנות ולעג להכעיס את המוכיחים בדברי תמרורים, שעל מה שמוכיחים אותו על המרמה, הוא מכעיס ומשיב, הלא "ויברח יעקב שדה ארם", הלא מפני רמאות ומרמה ברח יעקב מפני עשו לשדה ארם, כי רמה את עשו בדבר הבכורה והברכה וא"כ הלא גם יעקב עשה מרמה, והלא "ויעבוד ישראל באשה ובאשה שמר", שאח"כ בהיותו בבית לבן עבד בעבור אשה שהיא רחל ולבן רמה אותו ונתן לו את לאה ונתקיים המרמה בידו כי אח"כ שמר את הצאן שנית באשה אחרת, והוצרך לשמור בעד שתי נשים, וא"כ כבר היה הרמאות נהוג מימי אבותינו:


ביאור המילות

"ויברח יעקב". פרט בזה שם יעקב, שברח ע"י העקב שעקב את אחיו:

"באשה, ובאשה". כבר יסדתי באילת השחר (כלל קל"ח) שהשם הנכפל אינו השם הראשון:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויברח יעקב" - הלא כשברח יעקב מפני עשו אל ארם אז עבד ללבן בעבור אשה היא רחל ואח"ז חזר עוד לשמור צאן לבן בעבור אשה אחרת וכל זה היה מגודל עניו כי בא בידים ריקניות וכאומר הלא חזר ברכוש גדול ומי נתן לו זה הרכוש הלא אני ואיך תאמר אך עשרתי מצאתי און לי

מצודת ציון

"שדה ארם" - כמו ארץ ארם

<< · מ"ג הושע · יב · יג · >>