מ"ג הושע ט טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל רעתם בגלגל כי שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל שריהם סררים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל רָעָתָם בַּגִּלְגָּל כִּי שָׁם שְׂנֵאתִים עַל רֹעַ מַעַלְלֵיהֶם מִבֵּיתִי אֲגָרְשֵׁם לֹא אוֹסֵף אַהֲבָתָם כָּל שָׂרֵיהֶם סֹרְרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּל־רָעָתָ֤ם בַּגִּלְגָּל֙ כִּי־שָׁ֣ם שְׂנֵאתִ֔ים עַ֚ל רֹ֣עַ מַעַלְלֵיהֶ֔ם מִבֵּיתִ֖י אֲגָרְשֵׁ֑ם לֹ֤א אוֹסֵף֙ אַהֲבָתָ֔ם כׇּל־שָׂרֵיהֶ֖ם סֹרְרִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

כָּל בִּישָׁתְהוֹן גַלְיָן קָדָמַי בְּגִלְגְלָא אֲרֵי תַמָן רְחִיקְתִּינוּן עַל בִּישׁוּת עוֹבָדֵיהוֹן מִבֵּית מַקְדְשִׁי אֲתָרִיכִינוּן לָא אוֹסִיף לְרָחָמָא עֲלֵיהוֹן וּדְכָל רַבְרְבֵיהוֹן מָרְדִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל רעתם בגלגל" - שם הרבו לעבוד ע"א בבמות לפי שהיה שם המשכן בתחלה היו אומרים להם נביאי הבעל שהוא מקום נבחר והוא היה למלכי ישראל

"לא אוסיף אהבתם" - לאהוב אותם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כל", משיב לו ה', הגלות אינו בעבור עון הזנות לבד, כי הזנות הוא רק מקצת מרעתם, אבל "כל רעתם" נמצא "בגלגל" שם עשו רעות אחרות עבודת אלילים ורציחה ויתר תועבות חוץ מן הזנות, כי "שם שנאתים על רוע מעלליהם" שהם יתר תועבות שנמצאו ביניהם, ובעבור זה "מביתי אגרשם", איני רוצה שיהיו עוד בביתי שהוא בארץ שנתתי להם לשבת שם, כאיש השונא את אשתו על רוע מעלליה ומגרשה מביתו בל יתן לה עוד מעון ומזונות, ואין תקוה עוד שאשוב להתפייס עמהם כי "לא אוסיף אהבתם", כי אין תקוה שייטיבו מעשיהם אחר כי "כל שריהם סוררים" והם המתעים אותם מני דרך:


ביאור המילות

"אהבתם". מקור, ר"ל לאהבה אותם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל שריהם" - כי כל שריהם סוררים

"אהבתם" - לאהוב אותם

"כי שם וגו'" - ר"ל אשר שנאתם שיהיו שמה והשנאה הוא בעבור רוע מעלליהם ולכן אגרשם מביתי הוא גלגל שהיה שם בתחלה בית ה' ומשכנו

"כל רעתם בגלגל" - ר"ל הרעה הגדולה שבכל הרעות היא מה שהעמידו עבודת כוכבים בגלגל במקום שעמד המשכן בתחלה

מצודת ציון

"סוררים" - סרים מדרך הטוב ומורדים

<< · מ"ג הושע · ט · טו · >>