<< · מ"ג הושע · א · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלָיו קְרָא שְׁמוֹ יִזְרְעֶאל כִּי עוֹד מְעַט וּפָקַדְתִּי אֶת דְּמֵי יִזְרְעֶאל עַל בֵּית יֵהוּא וְהִשְׁבַּתִּי מַמְלְכוּת בֵּית יִשְׂרָאֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֤אמֶר יְהֹוָה֙ אֵלָ֔יו קְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יִזְרְעֶ֑אל כִּי־ע֣וֹד מְעַ֗ט וּפָ֨קַדְתִּ֜י אֶת־דְּמֵ֤י יִזְרְעֶאל֙ עַל־בֵּ֣ית יֵה֔וּא וְהִ֨שְׁבַּתִּ֔י מַמְלְכ֖וּת בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַאֲמַר יְיָ לֵיהּ קְרָא שׁוּמְהוֹן מְבַדְרַיָא אֲרֵי עוֹד צִבְחַר כִּזְעֵיר וְאַסְעַר דַם פָּלְחֵי טַעֲוָתָא דַאֲשַׁד יֵהוּא בְּיִזְרְעֶאל דְקַטְלִינוּן עַל דִפְלָחוּ לְבַעֲלָא תָּבוּ אִינוּן לְמִטְעֵי בְּתַר עֶגְלַיָא דִבְבֵית אֵל בְּכֵן אֲחַשְׁבִינֵיהּ דַם זַכַּאי עַל בֵּית יֵהוּא וַאֲבַטֵיל מַלְכוּתָא מִבֵּית יִשְׂרָאֵל:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קרא שמו יזרעאל" - קרי שומהון מבדריא התנבא עליהן שיגלו ויהיו זרועין בארצות

"את דמי יזרעאל וגו'" - כתרגומו את דמי בית אחאב שהרג יהוא ביזרעאל על שעבדו את הבעל והלכו הוא ובניו אחרי כן ועבדו עבודת אלילים לכך אני חושב עליהם דמי בית אחאב כדם נקי

"על בית יהוא" - ירבעם בן יואש מבני יהוא היה (מלכים ב טו) וזכריה בנו נהרג

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויאמר ה' אליו קרא שמו יזרעאל:    זהו ירבעם בן יואש כמו שפירשנו שהיה חזק במלכותו, לפיכך אמר "כי עוד מעט", כי לא פקד בימי ירבעם כי הוא הצליח במלכותו, אבל בימי זכריה בנו פקד דמי יזרעאל על בית יהוא שלא מלך אלא ששה חדשים ונהרג ופסקה מלכות יהוא. ולמה אמר "דמי יזרעאל" - הדמים אשר שפך ביזרעאל מבית אחאב, ואף על פי שעשה בזה הדבר הישר בעיני ה' כיון שהוא לא שמר ללכת בתורת ה' ולא סר מכל חטאות ירבעם בן נבט נחשבו לו הדמים ששפך לדם נקי. וכן ראינו כי נענש בעשא על דמי נדב בן ירבעם ואף על פי שהיה רשע כמו שנאמר (מלכים א טז, ז): "ועל אשר הכה אותו": והשבתי ממלכות בית ישראל:    כי מעט עמדה מלכות ישראל אחר כן כי בימי הושע בן אלה גלו כלם ובימי יהוא נאמר (מלכים ב י, לב): "בימים ההם החל ה' לקצות בישראל" וגומר. ויונתן תירגם הפסוק כן "ואמר ה' ליה קרי שמיה מבדריא וגו'" (תרגום יונתן הושע, א):

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשבתי" - ואח"ז אשבית ממלכות ישראל מכל וכל כי מעט מן הזמן עמדה מלכות ישראל אח"ז

"כי עוד מעט" - עוד זמן מועט ר"ל בזמן קרוב אזכור דמי אחאב שהרגו יהוא ביזרעאל הדם ההוא אזכור על בית יהוא לשלם גמול ועל זכריה בן ירבעם יאמר שהיה מבית יהוא ונהרג ע"י שלום בן יבש כמ"ש (במלכים ב' ב' טו) ועם כי יהוא הרג לאחאב בדבר ה' על שעבד לבעל עכ"ז הואיל וגם יהוא חזר ועבד לבעל נחשב לו דם אחאב כדם נקי 

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין זכרון כמו וה' פקד (בראשית כ"א)

"והשבתי" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו י"ד)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קרא שמו יזרעאל", ובאר הטעם "כי עוד מעט" בימים מועטים, "ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא", ר"ל העונשו הנקמה שעשיתי בחלקת יזרעאל בבית אחאב על שעבד ע"ז והעונש הזה נקרא בשם דמי יזרעאל, אפקוד את העונש הזה גם על בית יהוא שעבדו ג"כ ע"ז "והשבתי ממלכות בית ישראל" היינו מלכות בית יהוא שכבר היתה ממלכה קבועה כי נמשכה ארבע דורות, והוא השיב את גבול ישראל למקומו כמ"ש (מ"ב יד) אשבית הממלכה הזאת ע"י שנהרג זכריה בן ירבעם:

 

<< · מ"ג הושע · א · ד · >>