מ"ג דניאל יב ז


<< · מ"ג דניאל · יב · ז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאֶשְׁמַע אֶת הָאִישׁ לְבוּשׁ הַבַּדִּים אֲשֶׁר מִמַּעַל לְמֵימֵי הַיְאֹר וַיָּרֶם יְמִינוֹ וּשְׂמֹאלוֹ אֶל הַשָּׁמַיִם וַיִּשָּׁבַע בְּחֵי הָעוֹלָם כִּי לְמוֹעֵד מוֹעֲדִים וָחֵצִי וּכְכַלּוֹת נַפֵּץ יַד עַם קֹדֶשׁ תִּכְלֶינָה כָל אֵלֶּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאֶשְׁמַ֞ע אֶת־הָאִ֣ישׁ ׀ לְב֣וּשׁ הַבַּדִּ֗ים אֲשֶׁ֣ר מִמַּ֘עַל֮ לְמֵימֵ֣י הַיְאֹר֒ וַיָּ֨רֶם יְמִינ֤וֹ וּשְׂמֹאלוֹ֙ אֶל־הַשָּׁמַ֔יִם וַיִּשָּׁבַ֖ע בְּחֵ֣י הָעוֹלָ֑ם כִּי֩ לְמוֹעֵ֨ד מֽוֹעֲדִ֜ים וָחֵ֗צִי וּכְכַלּ֛וֹת נַפֵּ֥ץ יַד־עַם־קֹ֖דֶשׁ תִּכְלֶ֥ינָה כׇל־אֵֽלֶּה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וככלות נפץ יד עם קדש" - כשתכלה כח ישראל כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב (דברים לב)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשמע" - שמעתי את האיש וגו' שהיה מדבר

"וירם ימינו וגו'" - כדרך הנשבעים וכמ"ש הרימותי ידי אל ה' (בראשית יד)

"בחי העולם" - בה' שהוא מחיה העולם ומעמידו

"למועד מועדים וחצי" - לזמן שני זמנים וחצי זמן

"וככלות" - וכאשר יכלה נפוצות כח עם קודש רצונו לומר כאשר ימורק העון ותכלה מהם נפוצות הכח שהיה להם בקושי הגולה אז תכלינה כל העכו"ם האלה ויקבלו ישראל את המלוכה 

מצודת ציון

"נפץ" - ענין הרצוץ עם הפיזור כמו ונפוץ הכדים (שופטים ז)

"יד" - ענין כח שהוא ביד

<< · מ"ג דניאל · יב · ז · >>