מ"ג דניאל ד יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בגזרת עירין פתגמא ומאמר קדישין שאלתא עד דברת די ינדעון חייא די שליט עליא [עלאה] במלכות אנושא [אנשא] ולמן די יצבא יתננה ושפל אנשים יקים עליה [עלה]

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בִּגְזֵרַת עִירִין פִּתְגָמָא וּמֵאמַר קַדִּישִׁין שְׁאֵלְתָא עַד דִּבְרַת דִּי יִנְדְּעוּן חַיַּיָּא דִּי שַׁלִּיט עליא [עִלָּאָה] בְּמַלְכוּת אנושא [אֲנָשָׁא] וּלְמַן דִּי יִצְבֵּא יִתְּנִנַּהּ וּשְׁפַל אֲנָשִׁים יְקִים עליה [עֲלַהּ].

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בִּגְזֵרַ֤ת עִירִין֙ פִּתְגָמָ֔א וּמֵאמַ֥ר קַדִּישִׁ֖ין שְׁאֵֽלְתָ֑א עַד־דִּבְרַ֡ת דִּ֣י יִנְדְּע֣וּן חַ֠יַּיָּ֠א דִּֽי־שַׁלִּ֨יט עליא עִלָּאָ֜ה בְּמַלְכ֣וּת אנושא אֲנָשָׁ֗א וּלְמַן־דִּ֤י יִצְבֵּא֙ יִתְּנִנַּ֔הּ וּשְׁפַ֥ל אֲנָשִׁ֖ים יְקִ֥ים עליה עֲלַֽהּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאלתא" - גזרה וע"י שנמלכין בהקב"ה קודם שיגזרו הגזרה קורא אותה שאלתא

"עד דברת" - כמו למען

"די ינדעון חייא" - שידעו כל החיים

"ולמן די יצבא" - למי שירצה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בגזרת" - הדבר נגזר בגזרת המלאכים המחריבים העושים דין המקום

"שאלתא" - הגזרה ההיא עשויה במאמר המלאכים הקדושים והיא היא וכפל הדבר במ"ש

"עד דברת" - בעבור אשר ידעו כל החי אשר העליון מושל במלכות אנשים ולמי אשר יחפוץ יתן אותה

"ושפל" - וכאשר ירצה יעמיד על המלוכה אדם שפל ופחות מן האנשים

מצודת ציון

"שאלתא" - הוא ענין גזירה על שם כי נעשה בשאלת פי ה'

"עד דברת" - כמו על דברת ור"ל בעבור

<< · מ"ג דניאל · ד · יד · >>