מ"ג דניאל ב כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל קבל דנה דניאל על על אריוך די מני מלכא להובדה לחכימי בבל אזל וכן אמר לה לחכימי בבל אל תהובד העלני קדם מלכא ופשרא למלכא אחוא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל קֳבֵל דְּנָה דָּנִיֵּאל עַל עַל אַרְיוֹךְ דִּי מַנִּי מַלְכָּא לְהוֹבָדָה לְחַכִּימֵי בָבֶל אֲזַל וְכֵן אֲמַר לֵהּ לְחַכִּימֵי בָבֶל אַל תְּהוֹבֵד הַעֵלְנִי קֳדָם מַלְכָּא וּפִשְׁרָא לְמַלְכָּא אֲחַוֵּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּל־קֳבֵ֣ל דְּנָ֗ה דָּֽנִיֵּאל֙ עַ֣ל עַל־אַרְי֔וֹךְ דִּ֚י מַנִּ֣י מַלְכָּ֔א לְהוֹבָדָ֖ה לְחַכִּימֵ֣י בָבֶ֑ל אֲזַ֣ל ׀ וְכֵ֣ן אֲמַר־לֵ֗הּ לְחַכִּימֵ֤י בָבֶל֙ אַל־תְּהוֹבֵ֔ד הַעֵ֙לְנִי֙ קֳדָ֣ם מַלְכָּ֔א וּפִשְׁרָ֖א לְמַלְכָּ֥א אֲחַוֵּֽא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל קבל דנא" - כל עומת זה שנגלה לו הסוד

"דנייאל על על אריוך" - נכנס אצל אריוך

"די מני" - שהפקיד

"אל תהובד" - אל תאבד

"העלני" - הכניסני

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל קבל" - בעבור זה שנגלה לו החלום

"על על" - נכנס אל אריוך אשר הפקידו המלך לאבד כל חכמי בבל

"אזל" - הלך אליו

"אל תהובד" - ר"ל מעתה אל תאבדם כלל וכלל

"העלני" - הכנס אותי לפני המלך ואגיד לו אף הפתרון

<< · מ"ג דניאל · ב · כד · >>