מ"ג דניאל ב ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
די הן חלמא לא תהודענני חדה היא דתכון ומלה כדבה ושחיתה הזמנתון [הזדמנתון] למאמר קדמי עד די עדנא ישתנא להן חלמא אמרו לי ואנדע די פשרה תהחונני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דִּי הֵן חֶלְמָא לָא תְהוֹדְעֻנַּנִי חֲדָה הִיא דָתְכוֹן וּמִלָּה כִדְבָה וּשְׁחִיתָה הזמנתון [הִזְדְּמִנְתּוּן] לְמֵאמַר קָדָמַי עַד דִּי עִדָּנָא יִשְׁתַּנֵּא לָהֵן חֶלְמָא אֱמַרוּ לִי וְאִנְדַּע דִּי פִשְׁרֵהּ תְּהַחֲוֻנַּנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
דִּ֣י הֵן־חֶלְמָא֩ לָ֨א תְהֽוֹדְעֻנַּ֜נִי חֲדָה־הִ֣יא דָֽתְכ֗וֹן וּמִלָּ֨ה כִדְבָ֤ה וּשְׁחִיתָה֙ הזמנתון הִזְדְּמִנְתּוּן֙ לְמֵאמַ֣ר קׇֽדָמַ֔י עַ֛ד דִּ֥י עִדָּנָ֖א יִשְׁתַּנֵּ֑א לָהֵ֗ן חֶלְמָא֙ אֱמַ֣רוּ לִ֔י וְֽאִנְדַּ֕ע דִּ֥י פִשְׁרֵ֖הּ תְּהַחֲוֻנַּֽנִי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"די הן חלמא לא תהודעינני" - שאם החלום ופתרונו לא תודיעוני אחת היא דתכם למות

"ומלה כדבה ושחיתה הזדמנתון" - או אם דבר כזב ונשחת תכינו עצמכם לומר לפני

"עד די עדנא ישתנא" - עד אשר ישתנה העת כלומר קודם נטות צללי ערב שישתנה מועד הבוקר עד די עדנא ישתנא ל' גערה וגזום הוא כך יענש והעונש כבר פי' למעלה ודוגמתו לכן כל הורג קין (בראשית ד)

"להן" - אך החלום אמרו לי מה חלמתי ואדע כ"ש שהפתרון תגידו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"די" - אשר החלום לא תודיעו לי אחת היא משפטכם ר"ל המשפט שאמרתי הדמין תתעבדון וגו' המשפט הזה יהיה על כולכם אין נקי

"ומלה" - ודבר שקר ונשחת הכינותם לומר לפני עד אשר ישתנה העת ר"ל במה שתאמרו להגיד הפתרון הנה רואה אנכי אשר הכנתם פתרון כזב ונשחת לומר שיורה על מה שיהיה באחרית הימים כי תחשבו אשר אאמין אליכם עד אשר יעבור הזמן שתקבעו לה ויארכו הימים וישכח הכל

"להן" - רק החלום אמרו לי ואדע בזה אשר הפתרון תגידו לי וכאומר לא אאמין עוד מעתה אל הפתרון רק כשתאמרו החלום אז אדע באמת שעמכם החכמה להגיד הפתרון האמיתי ועל כי חשב פן בראותם כי כלתה עליהם הרעה מאת המלך פן מלבם יוציאו מלים ויבדאו לומר כזאת וכזאת ראית וזה פתרונו לזה התחכם המלך וחזר ואמר כאלו זוכר הוא את החלום ולנסותם מעלים אותו

<< · מ"ג דניאל · ב · ט · >>