מ"ג דברי הימים ב כח כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויזבח לאלהי דרמשק המכים בו ויאמר כי אלהי מלכי ארם הם מעזרים אותם להם אזבח ויעזרוני והם היו לו להכשילו ולכל ישראל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּזְבַּח לֵאלֹהֵי דַרְמֶשֶׂק הַמַּכִּים בּוֹ וַיֹּאמֶר כִּי אֱלֹהֵי מַלְכֵי אֲרָם הֵם מַעְזְרִים אוֹתָם לָהֶם אֲזַבֵּחַ וְיַעְזְרוּנִי וְהֵם הָיוּ לוֹ לְהַכְשִׁילוֹ וּלְכָל יִשְׂרָאֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּזְבַּ֗ח לֵאלֹהֵ֣י דַרְמֶ֘שֶׂק֮ הַמַּכִּ֣ים בּוֹ֒ וַיֹּ֗אמֶר כִּ֠י אֱלֹהֵ֤י מַלְכֵֽי־אֲרָם֙ הֵ֚ם מַעְזְרִ֣ים אֹתָ֔ם לָהֶ֥ם אֲזַבֵּ֖חַ וְיַעְזְר֑וּנִי וְהֵ֛ם הָיוּ־ל֥וֹ לְהַכְשִׁיל֖וֹ וּלְכׇל־יִשְׂרָאֵֽל׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המכים בו" - הוא חוזר על אנשי דרמשק

"להכשילו" - כי בעבור זה היה ה' מענשו עוד יותר