מ"ג דברי הימים א טז כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תִּגְּעוּ בִּמְשִׁיחָי וּבִנְבִיאַי אַל תָּרֵעוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַֽל־תִּגְּעוּ֙ בִּמְשִׁיחָ֔י  וּבִנְבִיאַ֖י אַל־תָּרֵֽעוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו" - באברהם כתיב (בראשית י"ב) וינגע ה' את פרעה וכתיב (שם כ') ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת וגו' ביעקב כתיב ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה (שם ל"ח) ויאמר לו השמר לך וגו' ועוד ביעקב שבאו אליו להרגו על שהרגו שכם וחמור וכתיב (שם ל"ה) ויסעו ויהי חתת אלהים ובספר (תהלים קה) מפורש יותר כי המזמור אינו מסוים כאן כדכתיב התם ויקרא רעב על הארץ וגו' כדי להגלותם למצרים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תגעו" - בהמכאוב שהביא הוא כאלו אמר אל תגעו וגו' ולאבימלך נאמר בפירוש

"במשיחי" - ר"ל בגדולי ונסיכי וכן למשיחו לכורש (ישעיהו מה)

"ובנביאי" - כי האבות היו נביאים

"אל תרעו" - אל תעשו רעה