מ"ג בראשית לח יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֻּגַּד לְתָמָר לֵאמֹר הִנֵּה חָמִיךְ עֹלֶה תִמְנָתָה לָגֹז צֹאנוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֻּגַּ֥ד לְתָמָ֖ר לֵאמֹ֑ר הִנֵּ֥ה חָמִ֛יךְ עֹלֶ֥ה תִמְנָ֖תָה לָגֹ֥ז צֹאנֽוֹ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְאִתְחַוַּא לְתָמָר לְמֵימַר הָא חֲמוּיִךְ סָלֵיק לְתִמְנָת לְמִגַּז עָנֵיהּ׃
ירושלמי (יונתן):
וְאִיתְנֵי לְתָמָר לְמֵימָר הָא חֲמוּיִיךְ סַלִיק לְתִמְנָת לְמֵיגַז עָנֵיהּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עולה תמנתה" - ובשמשון הוא אומר (שופטים יד) וירד שמשון תמנתה בשפוע ההר היתה יושבת עולין לה מכאן ויורדין לה מכאן