מ"ג בראשית ז ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַשׂ נֹחַ כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּהוּ יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֖עַשׂ נֹ֑חַ כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־צִוָּ֖הוּ יְהֹוָֽה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַעֲבַד נֹחַ כְּכֹל דְּפַקְּדֵיהּ יְיָ׃
ירושלמי (יונתן):
וְעָבַד נחַ כְּכָל דְפַקְדֵיהּ יְיָ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש נח" - זה ביאתו לתיבה

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וַיַּעַשׂ נֹחַ – זֶה בִיאָתוֹ לַתֵּיבָה.

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויעש נח — כאשר ציווהו, ובא עם ביתו קרוב אל התיבה:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ה) "ויעש נח". זה עשה תיכף ז' ימים קודם המבול הכניס כל כלי ביתו אל התיבה והכניס מן בהמותיו ז' זוג מהטהורים ושני זוג מהטמאים, וע"ז אמר כאשר צוהו ה' שהיה הצווי לצרכו ע"י שם הוי"ה כנ"ל:


 

אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויעש נח ככל וגו'. רש"י פירש זו ביאתו לתיבה ע"כ. ואם לזה נתכוון לא היה צריך לומר כי מקרא מלא דבר הכתוב ויבא נח וגו' אל התיבה וגו' וכתיב בעצם היום הזה בא נח:


אכן כוונת הכתוב הוא שלקח מכל הבהמה הטהורה ז' ז' ומהעוף הטהור ז' ז' והוא אשר צוהו ה' בסמוך. גם דייק לומר ככל לרמוז על תיבת כל האמור במצות ה'. וערב אמוד לפירוש זה שתמצא שבכל הנכנסים לתיבה לא הזכיר ז' ז' מבהמה הטהורה ולא מעוף השמים אלא ב' ב' ולפי הנראה כי לא קיים מצות ה' שאמר לו ז' ז' לזה בא הכתוב להודיענו כי עשה ככל אשר צוהו ולקח ז' ז' וכו':

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויעש נח ככל אשר ציווהו ה'. זה שיכון לכנוס בהמה חיה ועוף.

<< · מ"ג בראשית · ז · ה · >>