מ"ג איכה ד יג


<< · מ"ג איכה · ד · יג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מחטאת נביאיה עונות כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מֵחַטֹּאת נְבִיאֶיהָ עֲו‍ֹנוֹת כֹּהֲנֶיהָ הַשֹּׁפְכִים בְּקִרְבָּהּ דַּם צַדִּיקִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מֵֽחַטֹּ֣אות נְבִיאֶ֔יהָ עֲוֺנֹ֖ת כֹּהֲנֶ֑יהָ הַשֹּׁפְכִ֥ים בְּקִרְבָּ֖הּ דַּ֥ם צַדִּיקִֽים׃

תרגום (כל הפרק)

ענת מדת הדין וכן אמרת לא הות כל דא אלהן מחובת נביאהא דמנבאן לה נביאות שיקרא ומעוית כהנה דאסיקו קטורת בוסמין לטעותא ואינון גרמו לאתשד בגוה דם זכאין.

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחטאת נביאיה" - של שקר היתה לה הרעה הזאת

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

דם צדיקים - דם כל צדיק וצדיק, וכן בלב חכמים (קהלת ז ד).

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אך אין זה כי אם " מחטאת נביאיה" וכו', שמלאו את ירושלם דם נקי וטמאוה, ונסתלקה הקדושה העליונה, ונמצא צר ואויב בא בשער אחד בלבדה, כי העליונה איננה שם. וביאור הכתוב "מחטאת נביאיה" בשום לב אל חסרון הוא"ו, שלא אמר ועונות כהניה, אך יאמר " מחטאת נביאיה" הם נביאי השקר המתעים בכזביהם, אומרים שלום שלום ואין שלום (ירמיה ו יד), מבטיחים אותם כי טובה תבא עליהם בעובדם עבודת אלילים. ונמשך מחטאת נביאיה "עונות כהניה", הם כהני במות פסיליהם, כי תחזקנה ידיהם בנבואות נביאיה, שאת הצדיקים המנגדים אותם שפכו דמם כמים וטמאו הארץ, וזהו "השופכים בקרבה דם צדיקים":

<< · מ"ג איכה · ד · יג · >>