מ"ג איוב לו כב


<< · מ"ג איוב · לו · כב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הן אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֶן אֵל יַשְׂגִּיב בְּכֹחוֹ מִי כָמֹהוּ מוֹרֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֶן־אֵ֭ל יַשְׂגִּ֣יב בְּכֹח֑וֹ
  מִ֖י כָמֹ֣הוּ מוֹרֶֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן אל ישגיב בכחו" - מתוך שכחו גדול ואין להנצל מפניו "לפיכך אין כמוהו מורה" - כשמורה לחוטא לשוב אליו מתרה קודם מכה לפי שהוא יודע שאין יכול להשמר ממכתו כמו שהיה מתרה בפרעה על כל מכה ומכה הנני ממטיר כעת מחר ברד (שמות ט) והנני מביא מחר ארבה וכן כולם ובשר ודם כשרוצה להנקם מאויביו בא עליו פתאום שאם יתרה בו יחזור וינצל ממנו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן אל וגו'" - מדוע לא תכניע עצמך למולו הלא בכחו הרב יחזק וירומם את אשר ישר בעיניו אף אין מי כמוהו משליך בשפל המצב את מי שירצה והכל בידו להרע או להיטיב 

מצודת ציון

"מורה" - משליך כמו ירה בים (שם טו)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן אל", אחר שבאר לו סבת יסורי איוב ונסיונו, אמר הנה "האל ישגיב בכחו", שרוצה לחזק את האדם ולהעלותו ע"י הנסיון למדרגה יותר גדולה, עד שיהיו שוות בעיניו טובות העוה"ז ורעותיו, הצלחה ועוני, בריאת הגוף וכאב אנוש, פרי בטן ושיכול בנים, שבזה יתעלה על ענינים החומריים אל ענין שהוא למעלה מטבע הבשר, ענין אלהי בה יבחנו המתהלכים לפניו באמת, "מי כמהו מורה" אשר יורה דרך העבודה והתעלות האדם אל האלהים:

 

<< · מ"ג איוב · לו · כב · >>