מ"ג איוב כב ל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ימלט אי נקי ונמלט בבר כפיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְמַלֵּט אִי נָקִי וְנִמְלַט בְּבֹר כַּפֶּיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְמַלֵּ֥ט אִֽי־נָקִ֑י
  וְ֝נִמְלַ֗ט בְּבֹ֣ר כַּפֶּֽיךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימלט אי נקי" - אין נקי כמו אי כבוד (שמואל א ד) אין כבוד וכן (משלי לא) ולרוזנים אי שכר אין שכר אין נאה להם שכרות שלשתן חברם מנחם במחלוקת אחת ואע"פ שהן שתי תיבות מפרשין כן ונמלט את אי נקי בבור כפיך וכן שמעתי ל' אחר שמעתי שהיו אומרים מפי ר' יעקב שהוא לשון אדם השרוי בצער ובאנקה והיו"ד יתירה בתיבה כמו היושבי בשמים (תהלים קכג) אבל לא שמעתי מפי הרב

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ימלט אי נקי" - המקום ימלט מהצרה את מי אשר אין נקי מעון והמלטתו תהיה בעבור נקיית כפיך כי זכותך תגן עליו (העולה מהמענה ההיא אשר ישיב לאיוב לומר מה תתרעם על אשר לא ישיב לך כי הלא בין תצדק בין תרשיע מה לו בזה ולמה א"כ ישיב לך לבל תרשיע אף יצדיק עליו דין המקום באמרו הנה כזאת וכזאת עשית ולאיש כמוך יחשב לרב כי הכל ילמדו ממך אף יתרעם עליו לומר אם אמנם כזאת עשית ותכחש לומר צדקתי כי תאחז בדעת אנשי דור המבול אשר כחשו בהשגחה והלא מגמול ענשם והצלת נח ומהפיכת סדום וחברותיה אשר אחזו בדעת ההיא מהם יוכר ההשגחה ויחוה לו עצתו לשוב אל ה' להאמין בהשגחה ולשתוק מן התרעומות ואז ישגא אחריתו)

מצודת ציון

"אי נקי" - כמו אין נקי וכן אי כבוד (שמואל א ד)

"בבור" - מלשון ברור ונקי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ימלט", בתנאי אם השח עינים "ימלט" ויפליט מגופו ומרעיוניו את "האי נקי", את הדבר הבלתי נקי, שהם התכונות הרעות ושומרי הגוף ופחיתותיו והציורים הרעים, שכולם דברים מגואלים ובלתי נקיים זאת ימלט ויפליט מקרבו, "ונמלט", וכ"ז יהיה נמלט ונפלט ממך, ע"י "בור כפיך", אם תטהר מעשיך, לא תמצא בקרבך דבר בלתי נקי, בין מדה רעה בין מחשבות לא טהורות ונקיות:


ביאור המילות

ימלט. יפליט לחוץ, כמו ואתמלטה בעור שני (למעלה י"ט) שיפלט מה שאינו נקי היינו הפסולת, וע"י בור כפיך שתברר האוכל מן הפסולת יהיה נמלט הפסולת ונפלט לחוץ:

 

<< · מ"ג איוב · כב · ל