מ"ג איוב כא לד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואיך תנחמוני הבל ותשובתיכם נשאר מעל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֵיךְ תְּנַחֲמוּנִי הָבֶל וּתְשׁוּבֹתֵיכֶם נִשְׁאַר מָעַל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְ֭אֵיךְ תְּנַחֲמ֣וּנִי הָ֑בֶל
  וּ֝תְשׁ֥וּבֹתֵיכֶ֗ם נִשְׁאַר־מָֽעַל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואיך תנחמוני הבל" - מאחר שתשובותיכם נשאר מעל נשכחה ואבדה מכם תשובות החכמה ותשובותיכם לא נשארה בידכם אלא תשובת מעל מעל שם דבר הוא לכך ננקד כולו קמץ וטעמו מלעיל כ"ש

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"איך תנחמוני הבל", אחר "שתשובותיכם נשאר מעל", שהמבואר שתכלית תשובותיכם לא היה לנחם אותי ולהגיד האמת, רק היה מעל ובגד בברית אחים, שאמרתם במעל שאני רשע לא לנחם כאח לאחיו:


ביאור המילות

"מעל". כמו למעול מעל בה', מענין בגידה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואיך" - כאומר ובהיות כן נראה א"כ שאין משגיח ואין גמול ואיך תנחמו אותי באמרי הבל לומר כשאשוב ישגה אחריתי ומה יועיל תשובה אם אין משגיח

"ותשובותיכם" - מה שהשבתם לי מגמול הרשעים הנה הכזבתי אותם כי מעטים המה אשר יוגמלו רע ומרובים מהם יקבלו הטוב ונשאר א"כ תשובתכם מעל ושקר (העולה מהמענה ההיא לסתור דברי צופר אשר יוכיח ההשגחה מהפלגת פורעניות הרשעים כי ישיב אמרים לומר הלא מעטים המה אשר יגיע להם הפורעניות ורובם יבלו בטוב ימיהם ולא יחושו במה שיהיה לבניהם אחריהם ובעבור כי יראו אשר ביום רעה המה בטובה לא יפחדו משום פחד והוא שמח בהצלחתו אשר לו בחייו ובהכבוד אשר יעשו לו במותו כדרך הגדולים)

מצודת ציון

"מעל" - שקר כמו ומעלה מעל (ויקרא ה)ת"א וישקר שקר