מ"ג איוב ה כד


<< · מ"ג איוב · ה · כד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיָדַעְתָּ כִּי שָׁלוֹם אָהֳלֶךָ וּפָקַדְתָּ נָוְךָ וְלֹא תֶחֱטָא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְֽ֭יָדַעְתָּ כִּֽי־שָׁל֣וֹם אׇהֳלֶ֑ךָ
  וּֽפָקַדְתָּ֥ נָ֝וְךָ֗ וְלֹ֣א תֶחֱטָֽא׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידעת כי שלום אהלך" - ואז בכל מקום תהיה בטוח כי שלום אהלך "ופקדת נוך ולא תחטא" - כמו אל השערה ולא יחטיא (שופטים כ) וזו היא השביעית שמנינו למעלה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעת" - בכל מקום שתהיה תהא יודע ומובטח אשר השלום באהלך

"ופקדת" - תזכור ותשגיח במדורך כי לך תהיה ולא תהיה נחסר ממך להמסר ביד אחר  

מצודת ציון

"ופקדת" - ענין זכרון והשגחה כמו פקד פקדתי (שמות ג)

"נוך" - מלשון נוה ומדור

"תחטא" - ענינו חסרון כמו קולע וגו' ולא יחטיא (שופטים כ)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידעת", אחר שבאר כי השגחת ה' היא המושלת על מצעדי גבר לא המזל והמערכה, אומר, שגם השלשה דברים המיוחדים שהם בני חיי ומזוני, אשר אמרו עליהם שלא בזכותא תליא מלתא רק במזלא תליא, גם אלה מאת ההשגחה יצאו וממנה יבואו אליך, ונגד מזוני שהם צרכי הבית ממאכל ומשתה וכסות "תדע כי שלום יהיה אהלך" לא יחסר כל בו, ועת "תפקוד נוך" לדעת אם נמצא שם כל צרכי ב"ב " לא תחטא", ר"ל לא תחסר כל הצריך, ונגד בני אומר.

ביאור המילות

"אהלך, נוה". הנוה הוא נוה צאן ובאמצעו יש אהל רועה, ובמליצי האהל מציין ביתו עם אשתו ובניו, והנוה מציין נכסיו וקניניו, ושלום באהל ואין חטא וחסרון בקנינו, ותחטא מענין חסרון כמו והייתי אני ובני שלמה חטאים:
 

<< · מ"ג איוב · ה · כד · >>