מ"ג איוב ג יא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
למה לא מרחם אמות מבטן יצאתי ואגוע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לָמָּה לֹּא מֵרֶחֶם אָמוּת מִבֶּטֶן יָצָאתִי וְאֶגְוָע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לָ֤מָּה לֹּ֣א מֵרֶ֣חֶם אָמ֑וּת
  מִבֶּ֖טֶן יָצָ֣אתִי וְאֶגְוָֽע׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה לא מרחם אמות" - מיציאתי מרחם הייתי (ס"א אהא) מוכן למות מיד ומדבר בלשון עתיד כאלו עומד עכשיו ביום יציאת הרחם ואומר (למה) לא אמות עתה

"ולמה לא מבטן יצאתי ואגוע" - למה לא היתה לי גויעה מוכנת

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"למה", עתה באר הטעם שקלל את יום הלידה, שהגם שכבר נקלט ההריון היה לו ליום הלידה לעכב את לידתו, ולמה לא גזר המזל "שאמות מסבת הרחם" היינו שיחנק בעת יתעורר לצאת מרחם ולא יצא לאויר העולם כלל, ואם היתה הלידה מחוייבת להיות מצד המערכת עכ"פ למה לא גזר המזל אשר בעת כי "מבטן יצאתי" לאויר העולם "ואגוע" תיכף:


ביאור המילות

"מרחם אמות, מבטן יצאתי ואגוע". הרחם מציין מקום ששם יוצא הולד, ור"ל מסבת הרחם, וכן ירמיה (כ') אשר לא מותתני מרחם, ומבטן יצאתי הוא אחר היציאה, ויש הבדל בין אמות ובין אגוע, המיתה תצויר גם ע"י סבה, כמו ע"י חניקת הרחם, אבל הגויעה היא מחולשת הכח ואפיסת החיים, עז"א אם לא מתי על ידי סבת הרחם הי"ל לגווע אח"כ ע"י חולשה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"למה לא מרחם אמות" - כאומר ואם בעבור סכנת אמי נשארתי חי במעיה למה לא מתי מיד בצאתי מן הרחם

"מבטן" - כאשר יצאתי מבטן היה לי לגוע ולמות וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"אמות" - אמר דבריו כאלו ידבר קודם הלידה

"ואגוע" - ואמות כמו כי גוע אהרן (במדבר כ)

<< · מ"ג איוב · ג · יא · >>