לקוטי תורה (טשרנוביל)

ספר
לקוטי תורה
מוסר השכל והדרכה ישרה רזי תורה ממקור קדוש יהלכון דרושים נחמדים מתוקים מדבש ונופת צופים כפטיש יפוצץ סלע יאיר עלינו אור נתיבות החיים זכותו יעמוד לנו ולכל ישראל לזכות שנלכו בהדרכותיו הקדושים לשוב בתשובה שלימה על חטאת נעורינו השם יתברך ירחם עלינו ויהיו בעזרינו.
הוא כבוד קדוש אדמו״ר הרב הקדוש המפורסם בכל העולם בוצינא קדישא חסידא ופרישא. נזר ישראל ע״ה פ״ה עמוד הימיני פטיש החזק אור נעלם אור בהיר בשחקים אור צח ומצֻחצח רשכבה״ג כקש״ת כמוהר״ר מרדכי מ״מ דק״ק טשערנאביל זצלל״ה

תוכן

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

  לקוטי תורה, דפוס פיעטראקוב ה'תרמ"ט   באתר היברובוקס