ליקוטי מוהר"ן/לכו חזו

לכו חזו מפעלות ה' התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי ר' שמעון בר יוחאי ז"ל:

ר' שמעון בר יוחאי הבטיח שלא תשכח תורה מישראל על ידו, כמובא בדברי רז"ל: כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל, ואמר רשב"י שלא תשתכח, שנאמר: כי לא תשכח מפי זרעו. וכמבואר בזוהר: בהאי חיבורא דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא (זוהר ח"ג קכד, ב).

ועתה בא ראה והבן, נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. כי ע"כ סמך ר' שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק "כי לא תשכח מפי זרעו", כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה שע"י זרעו של יוחאי, שהוא רשב"י, על ידו לא תשתכח התורה מישראל. כי סופי תיבות של זה הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו (דברים לא כא) הם אותיות יוחאי. וזה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו דייקא, היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק, שהוא התנא יוחאי. כי ע"י זרעו של יוחאי שמרומז בזה הפסוק בסופי תבות כנ"ל, שהוא רשב"י, על ידו לא תשכח התורה, כי בזוהר דא יפקון מן גלותא כנ"ל:

ודע שסוד ר' שמעון בעצמו, הוא מרומז בפסוק אחר. כי דע כי התנא הקדוש ר' שמעון הוא בחינת עיר וקדיש מן שמיא נחית (דניאל ד י) ר"ת שמעון וכו':

ליקוטי תפילותעריכה

ליקוטי תפילות חלק ב תפילה מז

http://breslev.eip.co.il/?key=2559