ליקוטי הלכות

דף זה מכיל את "ליקוטי הלכות" של מוהרנ"ת. אם התכוונתם לליקוטי ההלכות של ה"חפץ חיים" על סדר קדשים, ראו ליקוטי הלכות על קדשים.

ליקוטי הלכות הוא יצירת מופת, שחיבר רבי נתן מברסלב, והוא הספר השני בחשיבותו (לאחר הספר ליקוטי מוהר"ן) בחסידות ברסלב. הספר הוא בעל שמונה כרכים, ומבוסס על תורותיו של רבי נחמן מברסלב ומקשר ביניהם לבין החיבור ההלכתי שולחן ערוך של רבי יוסף קארו, ולמעשה יוצר איחוד בין תורת הנסתר לבין הלכות היום-יום של היהודי.


ראה גם עריכה