ספר
לב דוד
לדוד בשנותו מדפ״ס ועולה סנסן ליאיר הנדפס במעשה שהיה וריב בעיר, אוחזה בסנסיניו. הפעם ילוה מלו"ה אית לי גביה עוגה קטנה מחזקת ל״ב פרקים תוכחה מוסר מעי״ר. ויעט״ר לו שיתא פרקין קדמאין מקובל מהרב הגדול ואלו עי״ר וקדיש המפורסם רבינו מהרח"ו זלל״הה מקונטרס כתיבת ידו הקדושה ממש ואמרי קדוש תהיין לראש יוסף על ראש הצעיר. ואחרי נשיקת הרצפה החלו עולין ששה ועשרים פרקים מילי מילי קטני אר״ש והן קצירת האומר מילי דצעיר. אדם מוע"ט מן המעט"ן הוא הקט"ן מאדם העיר: חיד"א ס"ט
נוסח השער דפוס ראשון, ליוורנו, שנת "לב טהור ברא לי אלהים" (תקנ"ד)

פרק א


קישורים חיצוניים עריכה

  לב דוד, דפוס ליוורנא תרכ"א   באתר היברובוקס