פתיחת התפריט הראשי

ויקיטקסט β

עשרה לבושי מלכות

(הופנה מהדף לבוש)

עשרה לבושי מלכות ("ספרי הלבושים") לר' מרדכי יפה:

פירושים על הסימנים בארבעה טורים ובשולחן ערוך:

לבושים אחרונים על שלושה חכמות: פילוסופיא, תכונה, וקבלה ("אורה ושמחה וששון ויקר")