כתובת רחוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

1 שלום הפירות הללו אסורין בבית שאן בשביעית ובשאר שבוע מתאסרין דמי הקישואין
2 והאבטיחין והממלפפונות והאסטפליני והמינתח הנאגרת בפני עצמה ופול המצרי הנאגר
3 בשיפה והקפלוטות מן העצרת עד החנוכה והזירעונין והקצע והשמשמין והחרדל והאורז והשמן והתורמסין
4 היבישין והאפונין הגמלונין הנמכרין במידה והשום ובעלין בני מזיגה הנימכרין במידה והבולבסין
5 והתמרין אפסיות והיין והשמן בשביעית שביעית שנישבוע דמיו הפת חלה לעולם אילו המקומות
6 שהיא פירי דזיילה עד סוף הרצפה מן ה צפון שהיא פילי דסכותה עד כפר קרנוס וכפר קרנוס
7 כבית שאן ומן המידה שהיא פילי דזבלייא עד נפשה דפנוקטייה ופילי דכפר ימרין ופילי ד....
8 לפני ... השער מותר ולחוץ אסור העיירות האסורות ביתחום סוכיתא עינוש ועינחדה ודמבד?
9 ... עד .. וכפר יחדיו ונוב וחספייא וכפר צמח ורבי היתיר כפר צמח העיירות שהן ... בתחום ...ה
10
11
1
1