הכתובת בציטוט מדויק, כצורתו

עריכה

    ...הנקבה. וזה. היה. דבר. הנקבה. בעוד [..?]
    הגרזנ. אש. אל. רעו. ובעוד. שלש. אמת. להנ [----?] ע. קל. אש. ק
    א. אל. רעו. כי. הית. זדה. בצר. מימנ. ו[---?]. ובימ ה
    נקבה. הכו. החצבמ. אש. לקרת. רעו. גרזנ. על [-?]רזנ. וילכו.
    המימ. מנ. המוצא. אל. הברכה. במאתי[מ .ו] אלפ. אמה. ומ
    ת. אמה. היה. גבה. הצר. על. ראש. החצב

 
כתובת השילוח - מוצגת במוזיאון לארכאולוגיה של איסטנבול
 
העתק הכתובת, המוצב במקום בו עמדה הכתובת המקורית בנקבת השילוח, 2010


הכתובת בציטוט מדויק, בעריכה נוחה

עריכה

    ...הנקבה וזה היה דבר הנקבה בעוד... הגרזנ אש אל רעו ובעוד שלש אמת להנ ע קל אש ק[ר]א אל רעו כי הית זדה בצר מימנ ו[---?]ל ובימ הנקבה הכו החצבמ אש לקרת רעו גרזנ על [?] רזנ וילכו המימ מנ המוצא אל הברכה במאתי[מ ו]אלפ אמה ומ[א]ת אמה היה גבה הצר על ראש החצב[--?]


הכתובת בציטוט מדויק, בעריכה נוחה, ובכתיב כמקובל היום

עריכה
  • הכתובת מוצגת בציטוט מדויק, בעריכה נוחה, ובכתיב מלא וניקוד חלקי, כמקובל היום:

    ...הנקִבה וזה היה דבר הנקִבה בעוד... הגרזן איש אל רע[ה?]ו ובעוד שלׂש אמות להנ ע קול איש קו[ר]א אל רע[ה]ו כי הייתה זדה בצור מימין ו[---?]ל וביום הנקִיבה היכו החוצבים איש לקראת רע[ה]ו גרזן על [?]רזן וילכו המים מִן המוצא אל הבריכה במאתים ואלף אמה ומֵאַת אמה היה גובה הצור על ראש החצב[--?]


הכתובת עם ההשלמות המקובלות ובכתיב ופיסוק כמקובל היום

עריכה

הכתובת עם ההשלמות המקובלות ופיסוק, ובכתיב מלא וניקוד חלקי. ההשלמות מוצגות בכתב נטוי.

תמה הנקִיבה!

וזה היה דבר הנקִיבה:
בעוד החוצבים מניפים את הגרזן איש אל רעהו,
ובעוד נותרו שלוש אמות להינקב, נשמע קול איש קורא אל רעהו,
כי הייתה זדה בצור מימין ומשמאל.

וביום הנקיבה,
היכו החוצבים איש לקראת רעו גרזן על גרזן.
וילכו המים מן המוצא אל הבריכה במאתים ואלף אמה,
ומאת אמה היה גובה הצור על ראש החוצבים.

קישורים חיצוניים

עריכה