כתובות עתיקות/מכתבי אחתאתון

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


כתובות אחתאתון - או כתובות אל-עמארנה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מקור: אוניברסיטת תל אביב


שורה טור ראשון תעתיק ת"א טור ב
שורה
טור שני תעתיק ת"א
1 [אנא] בן-לגאל אל-דעת-ערים אני [a-na] m.LUGAL d.UTUx(ERIM) EN-ia . ?? טקסט התא 1בתעתיק
2 המּה עיר אשרתם . um-ma m.ÌR-d.a$-ra-tum . ?? טקסט התא . abcd
3 עירך אפרישה גיריך . abcd . ?? בעברית טור ב . abcd
4 אנ גירה לגאלני . abcd . ?? בעברית טור ב . abcd
5 שועושו עמקות . abcd . ?? בעברית טור ב . abcd
* טור_א . abcd . ?? בעברית טור ב . abcd
* טור_א . abcd . ?? בעברית טור ב . abcd
* טור_א . abcd . ?? בעברית טור ב . abcd
* טור_א . abcd . ?? בעברית טור ב . abcd
* טור_א . abcd . ?? בעברית טור ב . abcd
* טור_א . abcd . ?? בעברית טור ב . abcd
* טור_א . abcd . ?? בעברית טור ב . abcd

העתק חדשעריכה

1. [אנא] בן-לגאל אל-דעת-ערים אני
2. המּה עיר אשרתם
3. עירך אפרישה גיריך
4. אנ גירה לגאלני
5. שועושו עמקות
6. אמור אנכ עיר לגאלהו
7. אור גישה עשוהו
8. כור אמורי גבּהוּ
9. אנא לגאלני אנקארשו
10. עקבי עשתני אנא בן-פחנת
11. למשכימי לקמי
12. ארין מס תלתים אנא נכרי
13. כור הלגאל אנום גבּי
14. לגאלי שא לגאל ארים מס חורי.
15. תו באונים כורה.
16. אנא חבלים ישתו.
17. שאוני ושו הזנות מס להו משקים
18. שאת לגאלניו
19. אנ קראונו אנומה
20. בן-פחנת לומשכימיה
21. ישאלו לגאל אל אותו
22. שומא לאנכר
23. עורו קומורי עורו ולשא
24. אנומה לומשכימיה
25. ישאלו לעוגאל אל-אתו-ערים
26. ואנכ שכינתר שחא
27. שא עורו כמרו-גבי
28. כורהה אנא לוגאל אל-אתו-ערימיא
29. אני אנקראו
30. הוא יפקדני ענשו
31. הוא לגאלני
32. בן-פחנת למשכימי
33
34
35
36
37