כפתור ופרח

ספר
כפתור ופרח
להרב אישתורי הפרחי
הראשון בחוקרי ארץ הקודש
כולל כל דיני ארץ ישראל ובית המקדש בישובם ובחורבנם, תכונת הארץ וחלוקתה, המשקלות והמדות והמטבעות, הנצנים והצמחים הנזכרים בכתבי הקודש ובדברי רז"ל, דיני הכותים והצדוקים ועניניהם, תכונת קשת הראיה באופק ירושלם וארצה, זמן השמיטות וחשבון השטרות, ועוד
(נוסח השער בדפוס ירושלים תרנ"ז)

תוכןעריכה


קישורים חיצונייםעריכה

Hebrewbooks-LOGO.png כפתור ופרח ח"א, דפוס ירושלים תרנ"ז קובץ PDF באתר היברובוקס Hebrewbooks-LOGO.png כפתור ופרח ח"ב, דפוס ירושלים תרנ"ז קובץ PDF באתר היברובוקס Hebrewbooks-LOGO.png כפתור ופרח ח"א, עם פירוש "גן יוסף" קובץ PDF באתר היברובוקס Hebrewbooks-LOGO.png כפתור ופרח ח"ב, עם פירוש "גן יוסף" קובץ PDF באתר היברובוקס