כסא מלך

ספר
כסא מלך
פירוש על תיקוני הרשב"י, לשון הזהב מסודר משוך וטווי בפלך, מגוית האר"י רודה דובשו יטוף נופת על שפתי מלך
מאת הרב שלום בן משה בוזאגלו


תוכןעריכה


ראו גםעריכה

  •   תיקוני זוהר, יורשלים, שנת תשל"ב (1972), 671 דפים   באתר היברובוקס (דפוס ראשון תרל"ב/1873)
    • - עם כסא מלך וגם אור ישראל, דרך אמת, וכבוד מלך, וחידושי הרמ"ז
  •   כסא מלך, אמשטרדם, שנת תקכ"ט (1769), 262 דפים   באתר היברובוקס