דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קלהעריכה

קלה. דין ברירת דיין אחד או שנים

ושנים שבררו להם דיין אחד או שנים או ג׳ וקנו מהן שכל מה שדנו להן מקבלין אותו עליהן וקודם שישבו בדין מנע אחד ולא רצה לירד לדין כופין אותו עד שירד וידונו אותן משום שכבר קנו ממנו ואינו יכול לחזור ובלבד שדנין להם דין תורה: