דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קלבעריכה

קלב. דין הנשבעין

כל הנשבעין שבתורה נשבעין ואינן משלמין לבד מבעל השטר נשבע על שטרו וממרק. ואין משביעין את האדם אלא במקום שחייב ממון או קנס ממון.