<< · כל בו · קל· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קלעריכה

קל. דין עבריין

עבריין שעבר על גזרת צבור אם לא נדוהו נמנה למנין עשרה וחייב בכל המצות שכן נאמר בעכן חטא ישראל שאף על פי שחטא ישראל הוא אלמא בקדושתיה קאי ולא יצא מכלל ישראל שלא נחשד על השבועה אבל אם נדוהו מאחר שיבדל מקהל הגולה אם יצרפוהו עמהם היכן היא קללתן ומה הועילו בתקנתם אינו ראוי לצרוף כלל שכבר הבדילוהו מאגודתן.