כללי שמאי מקרקעין (הכרה בתארים אקדמיים מחוץ לארץ)

כללי שמאי מקרקעין (הכרה בתארים אקדמיים מחוץ לארץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי שמאי מקרקעין (הכרה בתארים אקדמיים מחוץ לארץ), התשס״ה–2005


ק״ת תשס״ה, 613.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 7(א)(1) לחוק שמאי מקרקעין, התשס״א–2001, קובעת מועצת שמאי המקרקעין כללים אלה:


הכרה בתואר אקדמי מחוץ לארץ כשווה ערך לתואר מוכר
המועצה תכיר בתואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ כתואר שווה ערך לתואר מוכר אם קבע הגוף להערכת תארים אקדמיים שבמשרד החינוך התרבות והספורט כי התואר שקול לתואר אקדמי ישראלי.


י״א באדר ב׳ התשס״ה (22 במרס 2005)
  • טנה שפניץ
    יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.