כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים)

כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 1815.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), בהסכמת השר לביטחון הפנים, לאחר התייעצות עם שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני קובעת כללים אלה:


שמירת שיק שהופקד לגבייה
(א)
בנק גובה ישמור שיק שהופקד אצלו לגבייה והוצג על ידו לפירעון לפי סעיף 2 לחוק ושסכומו 500,000 שקלים חדשים ומעלה, לתקופה של שנתיים לפחות מהיום שבו הוצג השיק לפירעון.
(ב)
שמירת השיק לפי סעיף קטן (א) תהיה באופן שיבטיח את כל אלה:
(1)
שמירה פיזית של השיק מפני נזקי טבע ואדם;
(2)
יכולת איתור שיק מסוים מתוך כלל השיקים הנשמרים;
(3)
יכולת מסירת שיק שאותר למי שזכאי לכך.
שמירת שיק ממוחשב
(א)
בנק גובה ישמור שיק ממוחשב במשך שבע שנים לפחות ממועד שהוצג על ידו לפירעון.
(ב)
שמירת שיק ממוחשב לפי סעיף קטן (א) תהיה באופן שיבטיח את כל אלה:
(1)
שמירה השיק הממוחשב מפני נזקי טבע ואדם;
(2)
יכולת לאיתור ואיחזור שיק ממוחשב מסוים מתוך כלל השיקים הממוחשבים הנשמרים;
(3)
יכולת הפקת פלט המכיל את תמונת השיק הממוחשב למי שזכאי לכך.


ה׳ באב התשע״ו (9 באוגוסט 2016)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.