כללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי)

כללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי), התשס״ה–2004


ק״ת תשס״ה, 63, 675; תשע״ד, 1098; תשע״ז, 1318.

עדכון סכומים: ק״ת תש״ע, 1482; תשע״א, 694; תשע״ב, 834; תשע״ג, 782; תשע״ה, 982; תשע״ו, 802; תשע״ז, 1014; תשע״ח, 914; תשע״ט, 1920; תש״ף, 423.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973, אני קובע כללים אלה:


חלוקת הסכום השנתי בין הסיעות [תיקון: תשס״ה, תשע״ד, [הודעות]]
מתוך הסכום השנתי הכולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי, הסכום שישולם לסיעה שמספר חבריה הוא כמפורט להלן בטור א׳, לא יעלה על המפורט לצדו בטור ב׳:
טור א׳
מספר חברי הכנסת הנמנים עם הסיעה ביום התשלום
טור ב׳
סכום בשקלים חדשים
2 עד 5340,770 (מתואם לשנת 2014; בשנת 2020, 342,100)
6 עד 10503,750 (מתואם לשנת 2014; בשנת 2020, 505,800)
11 עד 15666,710 (מתואם לשנת 2014; בשנת 2020, 669,400)
16 עד 20829,680 (מתואם לשנת 2014; בשנת 2020, 832,800)
21 ומעלה992,670 (מתואם לשנת 2014; בשנת 2020, 996,500)
על כל 10 חברי הכנסת מעל 21 חברי הכנסת162,970 (מתואם לשנת 2014; בשנת 2020, 163,600)
הצמדה [תיקון: תשע״ד, תשע״ז]
הסכומים המפורטים בסעיף 1 יעודכנו מדי שנה בדרך האמורה בסעיף 1ג לחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973.


כ״ח באלול התשס״ד (14 בספטמבר 2004)
  • ראובן ריבלין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.