ספר
ישמח ישראל
על חמישה חומשי תורה
מכבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו קדוש ד' מכובד מאורן של ישראל וכו' מרן ירחמיאל ישראל יצחק זצוקלה"ה בן לאותו צדיק כ"ק איתן אדונינו מורינו ורבינו אור ישראל וקדושו וכו' מרן יחיאל זצוקלה"ה מאלכסנדר בהרב הקדוש מרן שרגא פייביל זצוקלה"ה אבדק"ק גריצא ומאקאווע זכותם יגן עלינו ועכי"א

לאדז
בדפוס החדש אליעזר גוטשטאדט פיעטריקאווער 26

שנת יפה נוף משוש כל הארץ לפ"ק

ע"פ נוסח השער דפוס ראשון ה'תרס"ה

מודעה

עריכה

מודעת זאת כי לא כגויים שהיו בזמן חכמי התלמוד ז"ל העמים האלה אשר אנחנו יושבים בצלם, כי הם לא ידעו את ה' ואת דבר קודשו, אבל העמים שבזמננו הם עובדים לעושה שמים וארץ, ואת ד' הם יראים ומאמינים בחידוש העולם ובעקרי הדת, וחלילה לנו לכתוב או לדבר שם גנאי עליהם, ועוד גם זאת שמחוייבים אנחנו להתפלל על שלומת וטובתם כמו"ש הנביא (ירמיה, כט) ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל ה'. וכ"מ שנזכר בספר הזה גוי, נכרי, עכו"מ, אוה"ע וכדומה, היא רק על אותם האומות שהיו בימי דורות הקדמונים.

תוכן

עריכה
הקדמה | פתיחה | התעוררות קודם התפילה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

חומש בראשית

עריכה

פרשת בראשית | פרשת נח | פרשת לך לך | פרשת וירא | פרשת חיי שרה | פרשת תולדות | פרשת ויצא | פרשת וישלח | פרשת וישב | פרשת מקץ | פרשת ויגש | פרשת ויחי

חומש שמות

עריכה

פרשת שמות | פרשת וארא | פרשת בא | פרשת בשלח | פרשת יתרו | פרשת משפטים | פרשת תרומה | פרשת תצוה | פרשת כי תשא | פרשת ויקהל | פרשת פקודי