יריעות שלמה על רש"י/ויקרא/א

פסוק יד עריכה

בד"ה מן התורים כו' כבר כתבו התו' כו' אינו שם בתו' אלא בגמ' גופ' ע"ש כנ"ל: