פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת שבת · פרק יג · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף עב עמוד בעריכה

משנה שיעור המלבן והמנפס הצובע והטווה שיעורו כמלוא רוחב הסיט כפול האורג שני חוטין שיעורו כמלוא הסיט:

גמרא תמן תנינא המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה והכא את אמר הכין. תמן במוציא לצבוע. ברם הכא בצובע: