ירושלמי שבועות ז ג


<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ז · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנהעריכה

הנחבל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לתוך ידו שלם ויצא חבול אמר לו חבלתה בי והוא אומר לא חבלתי הרי זה נשבע ונוטל רבי יהודה אומר עד שיהא שם מקצת הודייה כיצד אמר לו חבלת בי שתים והוא אומר לא חבלתי אלא אחד

הלכה ג גמראעריכה

רבי יהודה היה קורא חבטי כל זמן שהן חוככין זה בזה הרי זה נשבע ונוטל היה נשוך במקום שאינו יכול לישוך עצמו נוטל בלא שבועה לאחר זמן זה אומר חבלת בי וזה אומר לא חבלתי הרי זה כשאר הטענות