ירושלמי קידושין ד י


<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ד · הלכה י | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה י משנה עריכה

אשה נשאתי במדינת הים הרי היא זו ואילו בניה מביא ראיה על האשה ואינו צריך להביא ראייה על בניה מתה ואילו בניה צריך להביא ראייה על האשה ועל הבנים

הלכה י גמרא עריכה

תני איש ואשה שבאו ממדינת הים הוא אומר אשתי היא והיא אומרת בעלי הוא אין הורגין עליהן משום אשת איש הוחזקו הורגין עליהן משום אשת איש עד כמה היא חזקה ר יונה ר בא רבי חייה בשם רבי יוחנן עד שלשים יום תמן תנינן תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו ר"מ מטהר וחכמים מטמאין שדרך תינוק לטפח בעיסה ושורפין על החזקות ר יוסי בשם ר זעירא איתפלגון ר יוחנן ורשב"ל ר יוחנן אמר הורגין על החזקות ורשב"ל אמר אין הורגין על החזקות רבי יוסי בי רבי בון בשם רבי זעירא כל עמא מודיי שהורגין על החזקות מה פליגין בשריפה רבי יוחנן אמר הורגין על החזקות ואין שורפין על החזקות רשב"ל אומר כשם שהורגין על החזקות כך שורפין על החזקות ומניין שהורגין על החזקות ר שמואל בריה דרבי יוסי בי ר בון אמר כתיב (שמות כא) ומכה אביו ואמו מות יומת וכי דבר בריא הוא שזה הוא אביו והלא חזקה היא שהוא אביו ואת אמר הורגין אף הכא הורגין תני הביא ראייה על הגדולים יביא ראייה על הקטנים ליידא מילה אמר רבי יונה אני אומר שמא נתגרשה בנתיים