פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי סדר קדשים

תלמוד ירושלמי לסדר קדשים אינו קיים בכתבי היד והדפוסים שהגיעו לידינו, וחבל על דאבדין.

במאה הקודמת נעשה נסיון להדפיס ירושלמי על סדר קדשים מתוך כתבי יד שכביכול נתגלו, אולם הוכח שהוא מזוייף.

למידע נוסף: