ירושלמי נדרים ה ה

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ה · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנה עריכה

ואי זהו דבר של עולי בבל כגון הר הבית והעזרות והבאר שבאמצע הדרך ואי זהו דבר של אותה העיר כגון הרחבה והמרחץ ובית הכנסת והתיבה והספרים והכותב חלקו לנשיא רבי יהודה אומר אחד כותב לנשיא ואחד כותב להדיוט מה בין כותב לנשיא לכותב להדיוט שהכותב לנשיא אינו צריך לזכות והכותב להדיוט צריך לו לזכות וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה צריכין לזכות לא דיבר בנשיא אלא בהווה רבי יהודה אומר אין אנשי הגליל צריכין לכתוב שכבר כתבו אבותם על ידיהם

הלכה ה גמרא עריכה

כיני מתניתא רחבה שדרך הרבים מפסקתה כעולי בבל היא חד בר נש קידש בספר תורה ר' שובתי ור' חסידא אעלון עובדא קומיי ר' יוסה ואמר אינה מקודשת אמר ר' חזקיה אנא קרת איגרת' וכתיב בגוה ולא עוד אמר ר' מנא קשיתה קומי רבי חזקיה מהו ולא עוד בספר תורה של יחיד קידש אמר לון אינה מקודשת אתא מימר לך אפילו בספר תורה של רבים קידש והיינו ולא עוד אתא מימר לך אפילו בספר תורה של יחידי קידש והיינו אינה מקודשת כיני מתניתא צריך לכתוב חלקו של נשיא