ירושלמי גיטין ב ז


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ב · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ז משנהעריכה

אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא את גיטה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה. מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח. האשה עצמה מביאה את גיטה ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נתחתם:

הלכה ז גמראעריכה

ולא מפיה אנו מאמינין אותה. שאילו לא אמרה בפני נכתב ובפני נחתם אף אתה מתירה להינשא.‏[1] א"ר יוסי בי רבי בון כיי דמר ר' אבין אינו חשוד לקלקלה בידי שמים. בב"ד הוא חשוד לקלקלה. שמתוך שהוא יודע שאם בא ועירר עררו בטל אף הוא מחתמו בעדים כשרים. הגע עצמך שעשת עשר שנים ברומי ונישאת. אמר רבי יוחנן מתני' כשאמר לה אל תיגרשי אלא במקום פלוני:

הדרן עלך המביא גט תיניין


שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ ולא מפיה אנו מאמינין אותה שאילו לא אמרה בפני נכתב ובפני נחתם אף אתה מתירה להינשא בדפוס ויניצי' (פיסקא אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה כו') אפי' נכתב ולא נחתם מאמינין אותה. שאילו לא אמרה כו'.