ירושלמי גיטין ב ה


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ב · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנהעריכה

הכל כשירין לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה וקטן. האשה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו. הכל כשירין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן סומא ונכרי.

הלכה ה גמראעריכה

רב הונא אמר והוא שהיה פיקח עומד על גביו. רבי יוחנן אמר והכתיב (דברים כד) וכתב לה לשמה. שמואל אמר צריך שיניח תרפו של גט עמו. ואתייא כיי דמר ר"ש בן לקיש‏[1] כתב תרפו בטופס פסול.


שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ בן לקיש בדפוס ויניצי' ליתא.