פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי ברכות ב ב

<< | ירושלמי · מסכת ברכות · פרק ב · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנהעריכה

ואלו הן בין הפרקים בין ברכה ראשונה לשנייה בין שנייה לשמע בין שמע לוהיה אם שמוע בין והיה אם שמוע לויאמר בין ויאמר לאמת ויציב. ר' יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק:

הלכה ב גמראעריכה

אמר רבי לוי טעמיה דר' יודה אני ה' אלהים וכתיב (ירמיה, ג) וה' אלהים אמת: